Pròleg a La lluna amb les dents (Articles, 1962-1988)Rosa M. Mesalles i Olivan

Qui coneix Josep Vallverdú sap que el seu envejable vici per l’escriptura l’ha dut a embarcar-se en una nau de creació intensíssima; la quantitat de manifestacions literàries que ha generat desvela el temperament creatiu i la constància d’un home enamorat de la llengua i de les històries. I el lector, té, sortosament, tot aquest material a tocar de mà. Hi ha, però, un terreny que resulta menys accessible i més incòmode d’abastar: la producció generada a la premsa.

La dificultat rau en la dispersió dels articles, tant pel que fa als diferents òrgans on han aparegut com pel període de temps, certament dilatat, en què han estat escrits. L’antologia que teniu a les mans ve tot just a pal.liar l’entrebanc d’aquesta disseminació i pretén d’oferir al públic lector una mostra representativa que pot convidar, més enllà de la simple lectura lúdica, a l’estudi i a l’anàlisi d’aquesta faceta creativa de l’autor.

Arribada l’hora de presentar el material hem cregut oportú d’organitzar-lo amb una estructura que resulti orientativa per al lector, d’aquí que, feta prèviament la selecció dels articles que calia reproduir novament en forma de llibre, hem establert blocs temàtics, sis en total, que recullen simptomàticament, els interessos més punyents d’en Vallverdú. Hem parat també un esment especial per l’aspecte cronològic, atès que aquest punt és important a l’hora d’observar l’evolució que el pensament vallverdunià ha sofert el llarg del temps. Cada bloc temàtic, per tant, manté, independentment de la resta, un ordre lineal pel que fa als anys en què les diferents opinions foren manifestades.

Fins ara la bibliografia vallverduniana ens havia ofert majoritàriament productes literaris fruit d’una fèrtil imaginació, però la fantasia passa irremeiablement pel camí de l’evasió, i això vol dir que l’autor té el dret i el deure de transformar-se, de camuflar-se sota els personatges creats, de transmutar el temps i l’espai, d’apropiar-se de veus i opinions d’altri; a través d’aquesta compilació, en canvi, l’autor se’ns perfila, se’ns concretitza com a individualitat, se’ns descobreix com a home i se’ns ajuda a apropar-nos-hi, d’aquí que l’antologia resulti, pel seu contingut, especialment interessant.

En darrer terme, i ara parlo en primera persona, només em cal expressar el convenciment que el lector fruirà de la lectura d’aquest recull com una servidora en va tenir la feliç oportunitat quan classificava els escrits que ara són a disposició vostra. Des d’aquestes línies vull fer públic l’agraïment a l’autor per la confiança que m’ha concedit i pels vint-i-cinc anys de constant dedicació com a col.laborador a la premsa

steroid testosterone enanthate de testosterona steroid shop uk

Cap comentari

Deixa una resposta