De signe cranc


De signe cranc

Josep Vallverdú
Pagès editors, 2009

 

Un volum de poemes escrit per un prosista fa por al propi autor. Confesso que quasi mai no demano parer a l’hora de treure a la llum una obra. Però aquest cop he anat amb peus de plom i he demanat consell a Jordi Pàmias, que en essència i en potència està al davant del nostre elenc de poetes. Ell, amb paciència i pedagogia, em suggeria d’eliminar això, d’esmenar allò altre, de cercar un millor ritme, etc. I això poema per poema, que ja és feina (impagable, si no és amb el reforçament de l’amistat que li professo)…

(De la introducció, del mateix autor)

 

Carta-pròleg de Carles Duarte

  Here twenty effective

Cap comentari

Deixa una resposta