Història de la literatura catalana


Història de la literatura catalana

Josep Vallverdú
Editorial Arimany, 1978

Article de Josep Massot i Muntaner a Serra d’Or (setembre, 1978):

… aquesta llista s’ha vist augmentada darrerament amb una Història de la literatura catalana escrita per Josep Vallverdú, el prolífic narrador lleidatà, que , en un volum de dues-centes pàgines (Barcelona, Editorial Miquel Arimany, 1978) vol “informar en consulta ràpida” i “donar una idea del desenvolupament de la nostra literatura”. Vallverdú és prou honrat per confessar que el seu propòsit és d’ “oferir als lectors de parla catalana un manual senzill, sense pretensió d’originalitats, car és fet amb les informacions de les Històries i els Tractats de Literatura preexistents”…

Cap comentari

Deixa una resposta